Käyttöehdot ja Tietosuoja

Käyttöehdot ja Tietosuoja

Olivia Klein Oy
Y-tunnus: 2868533-9
PL 245
00131 Helsinki

1. Verkkosivujen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Olivia Klein -verkkosivujen käyttöoikeuksia ja niihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Avaamalla verkkosivut hyväksyt käyttöehdot. Verkkosivujen käyttö ei ole sallittu, jos et hyväksy ehtoja.

1.1. Vastuurajoitus

Olivia Klein -verkkosivuilla oleva tieto on tarkoitettu vain neuvoa antavaksi, eikä se korvaa miltään osin lääketieteellistä konsultaatiota tai ohjeistusta. Olivia Klein Oy pyrkii päivittämään ja ylläpitämään sivustoja niin, että tieto on virheetöntä ja ajan tasalla. Tästä huolimatta verkkosivuilla saattaa olla painovirheitä tai teknisiä virheitä. Olivia Klein Oy ei takaa, että verkkosivuilla oleva tieto olisi aina täysin virheetöntä, ajantasaista, luotettavaa tai sisällöltään täydellistä.

Olivia Klein Oy:llä on oikeus muuttaa sivustoilla olevaa tietoa koska tahansa ja ilman ennakkovaroitusta. Olivia Klein Oy:llä ei ole velvollisuutta päivittää verkkosivujen tietoja tai muuta aineistoa. Olivia Klein Oy ei ota vastuuta siitä, mikäli sivuilla olevaa tieto ei ole ajantasaista sillä hetkellä, kun sivustoilla vieraillaan. Olivia Klein Oy suosittelee, että käyttäjät tarkastavat tiedot säännöllisesti verkkosivuilta.

Olivia Klein -verkkosivut sisältävät linkkejä verkkosivujen ulkopuolisille verkkosivuille. Olivia Klein Oy ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien verkkosivujen päivityksestä, julkaisuista tai verkkosivuilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Olivia Klein -verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että Olivia Klein Oy olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Linkitys Olivia Klein -verkkosivuille on sallittua hyviä tapoja noudattaen ja ilman, että Olivia Klein Oy:n mainetta vahingoitetaan millään tavoin. Olivia Klein -verkkosivuille ei saa mainostarkoituksessa linkittää ulkopuolisilta verkkosivuilta, mikäli linkittämisestä ei ole erikseen ja etukäteen sovittu. Linkitys ei saa luoda mielikuvaa Olivia Klein Oy:n yhteistyöstä ulkopuolisen tahon kanssa, jos yhteistyöstä ei ole erikseen sovittu. Verkkosivuille on kiellettyä linkittää loukkaavaa, kiistanalaista tai laitonta materiaalia tai verkkosivuja.

1.2. Tekijänoikeudet

Olivia Klein -verkkosivuilla oleva materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla, ja sisältää Olivia Klein Oy:n suojattuja tavaramerkkejä ja tunnuksia. Materiaalia ei saa käyttää kolmansien osapuolien mainostarkoituksiin, eikä sitä saa kopioida tai ladata sellaisenaan Olivia Klein Oy:n tai muun tahon tekijän- tai muita oikeuksia rikkoviin käyttötarkoituksiin. Olivia Klein -verkkosivuilla olevien materiaalien luvaton käyttö tai jakelu voi olla tekijänoikeus- tai tavaramerkkilain ja/tai muiden lakien vastaista toimintaa, josta voi seurata siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Mitään Olivia Klein -verkkosivujen tietoja ei saa muokata, käyttää, esittää, siirtää tai muulla tavoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa. Verkkosivujen tiedoista ei saa poistaa mitään niissä olevia tekijänoikeustietoja tai vastaavia omistusoikeutta ilmaisevia ilmoituksia. Hyväksyt vastuusi materiaalien luvattoman kopioinnin estämisestä ja varmistat, että kaikki mahdolliset organisaation työntekijät ja aliurakoitsijat toimivat näiden rajoitusten mukaisesti.

Olivia Klein -verkkosivuilla olevaa tietoa voi kuitenkin esittää, tallentaa ja ladata ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön, kun tästä on erikseen ja etukäteen sovittu. Tässä tapauksessa tulee kuitenkin mainita lähteenä Olivia Klein Oy ja sen verkkosivut.

1.3. Muuta

Nämä käyttöehdot sitovat Olivia Klein -verkkosivujen käyttäjiä. Olivia Klein Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ja päivittää tätä ohjeistustaan taikka sivuilla olevaa tietoa ilman erillistä ilmoitusta, minkä vuoksi käyttäjien on suositeltavaa tarkastaa voimassaolevat käyttöehdot riittävän usein. Minkä tahansa tässä ilmoituksessa olevan termin tai ehdon toteaminen laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai miltään osin toimeenpanokelvottomaksi ei vaikuta muihin ehtoihin. Olivia Klein Oy pidättää itselleen oikeuden koska tahansa estää pääsyn verkkosivuilleen.

2. Tietosuojaseloste

2.1. Evästeet

Olivia Klein -verkkosivuilla käytetään vain toiminnallisia evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivujen toiminnan ja ulkoasun. Olivia Klein -verkkosivuilla ei käytetä evästeitä, jotka tallentavat käyttäjien tietoja.

2.2. Tietojen kerääminen, käyttö ja jakaminen

Kun välität Olivia Klein Oy:lle henkilötietojasi postin, puhelinsoiton, sähköpostin tai yhteydenottolomakkeen kautta, hyväksyt, että Olivia Klein Oy käsittelee ja tallentaa lähettämäsi tiedot asiakaspalvelun suorittamista varten. Olivia Klein Oy pyytää henkilökohtaisia tietoja vain siltä osin, kun se on tarpeellista, jotta Olivia Klein Oy pystyy asianmukaisesti vastaamaan lähettämääsi yhteydenottoon. Tässä yhteydessä Olivia Klein Oy katsoo tarpeelliseksi tiedoksi vain sähköpostiosoitteen sekä lähettämäsi viestin sisällön.

Olivia Klein Oy ei vaadi sinua lähettämään yksilöiviä henkilötietoja, kuten täyttä nimeä, henkilötunnusta, puhelinnumeroa tai postiosoitetta, missään yhteydessä. Mikäli vapaavalintaisesti lähetät Olivia Klein Oy:lle edellämainittuja tietoja, hyväksyt tietojen käsittelyn ja tallentamisen siltä osin, että niitä käytetään asiakaspalvelun suorittamiseen.

Olivia Klein Oy ei koskaan myy tietojasi eteenpäin tai jaa mitään henkilötietojasi Olivia Klein Oy:n ulkopuolisille henkilöille. Olivia Klein Oy takaa, että henkilötietojasi käsittelee vain sellaiset Olivia Klein Oy:n työntekijät, jotka tarvitsevat henkilötietojasi työtehtäviensä suorittamiseen.

2.3. Muuta

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietojasi Olivia Klein Oy on tallentanut. Sinulla on myös oikeus vaatia Olivia Klein Oy:tä poistamaan kaikki sinua koskevat henkilötiedot, joita se on käsitellyt ja tallentanut. Henkilötietojen tarkastus- tai poistovaatimuksen voi tehdä lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön Olivia Klein Oy:lle.

Olivia Klein Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä ilman erillistä ilmoitusta, minkä vuoksi käyttäjien on suositeltavaa tarkastaa voimassaoleva tietosuojaseloste riittävän usein.

Päivitetty 25.6.2018