Olivia Klein -Sivuston Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Olivia Klein verkkosivujen käyttöoikeuksia ja niihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Avaamalla verkkosivustot hyväksyt käyttöehdot. Sivustojen käyttö ei ole sallittu, jos et hyväksy ehtoja.

Vastuurajoitus

Olivia Klein -verkkosivuilla oleva tieto on tarkoitettu vain neuvoa antavaksi, eikä se korvaa miltään osin lääketieteellistä konsultaatiota tai ohjeistusta. Olivia Klein pyrkii päivittämään ja ylläpitämään sivustoja niin, että tieto on virheetöntä ja ajan tasalla. Tästä huolimatta sivustoilla saattaa olla painovirheitä tai teknisiä virheitä. Olivia Klein ei takaa, että sivustoilla oleva tieto olisi aina täysin virheetöntä, ajantasaista, luotettavaa tai sisällöltään täydellistä. Olivia Kleinilla on oikeus muuttaa sivustoilla olevaa tietoa koska tahansa ja ilman ennakkovaroitusta. Olivia Kleinilla ei ole velvollisuutta päivittää verkkosivujen tietoja tai muuta aineistoa. Emme ota vastuuta siitä, mikäli sivuilla olevaa tieto ei ole ajantasaista sillä hetkellä, kun sivustoilla vieraillaan. Suosittelemmekin, että tarkastat tiedot säännöllisesti sivuiltamme.

Olivia Klein -verkkosivut sisältävät linkkejä sivuston ulkopuolisille sivuille. Olivia Klein ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Olivia Klein -verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että Olivia Klein olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Linkitys Olivia Klein -verkkosivuille on sallittua hyviä tapoja noudattaen ja ilman, että Olivia Kleinin mainetta vahingoitetaan millään tavoin. Olivia Kleinin -verkkosivuille ei saa mainostarkoituksessa linkittää ulkopuolisilta verkkosivuilta, mikäli linkittämisestä ei ole erikseen ja etukäteen sovittu. Linkitys ei saa luoda mielikuvaa Olivia Klein yhteistyöstä ulkopuolisen tahon kanssa, jos yhteistyöstä ei ole erikseen sovittu. Verkkosivuille on kiellettyä linkittää loukkaavaa, kiistanalaista ja laitonta materiaalia tai verkkosivuja.

Olivia Klein pidättää itselleen oikeuden koska tahansa estää pääsyn verkkosivuilleen.

Tekijänoikeudet

Olivia Klein -verkkosivuilla oleva materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla, ja sisältää Olivia Kleinin suojattuja tavaramerkkejä ja tunnuksia. Materiaalia ei saa käyttää kolmansien osapuolien mainostarkoituksiin eikä sitä saa kopioida tai ladata sellaisenaan Olivia Kleinin tai muun tahon tekijän- tai muita oikeuksia rikkoviin käyttötarkoituksiin. Sivustoilla olevien materiaalien luvaton käyttö tai jakelu voi olla tekijänoikeus- tai tavaramerkkilain ja/tai muiden lakien vastaista toimintaa, josta voi seurata siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Mitään verkkosivuston tietoja ei saa muokata, käyttää, esittää, siirtää tai muulla tavoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa. Verkkosivuston tiedoista ei saa poistaa mitään niissä olevia tekijänoikeustietoja tai vastaavia omistusoikeutta ilmaisevia ilmoituksia. Hyväksyt vastuusi materiaalien luvattoman kopioinnin estämisestä ja varmistat, että kaikki mahdolliset organisaation työntekijät ja aliurakoitsijat toimivat näiden rajoitusten mukaisesti.

Sivustoilla olevaa tietoa voi kuitenkin esittää, tallentaa ja ladata ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön, kun tästä on erikseen ja etukäteen sovittu. Tässä tapauksessa tulee kuitenkin mainita lähteenä Olivia Klein ja sen verkkosivut.

Lehdistötiedotteita voidaan käyttää julkisessa viestinnässä. Tällöin lähteenä pitää mainita Olivia Klein.

Muuta

Nämä käyttöehdot sitovat verkkosivuston käyttäjiä. Olivia Kleinilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ja päivittää tätä ohjeistustaan taikka sivuilla olevaa tietoa ilman erillistä ilmoitusta, jonka vuoksi käyttäjien on suositeltavaa tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot riittävän usein. Minkä tahansa tässä ilmoituksessa olevan termin tai ehdon toteaminen laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai miltään osin toimeenpanokelvottomaksi ei vaikuta muihin ehtoihin.

Päivitetty 1.3.2017